Schilderijen, de spiegels van de gedachten

tastbare moment van het ontastbare.